Fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos információk közzététele

 

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.; levelezési címe: 8200 Veszprém Szeglethy György utca 4.; adószáma: 11601258-1-07,) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/2088 rendeletének (továbbiakban: Rendelet) megfelelően, mint a pénzügyi szolgáltatási ágazatban tevékenykedő pénzügyi közvetítő, a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatban az alábbi információkat teszi közzé.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt, mint független biztosításközvetítő (Rendelet szerint: Pénzügyi közvetítő) elkötelezett a természeti, társadalmi és pénzügyi fenntarthatóság mellett, azonban önálló fenntarthatósági startégiát nem követ. A befektetési termékek értékesítése során a vele szerződésben álló biztosítók - mint termék gazdák – által rendelkezésre bocsátott fenntarthatósági információkat veszi figyelembe.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos szempontokat a befektetési termékek - különösen az úgynevezett biztosítás alapú befektetési termékek (unit-linked biztosítások) – értékesítése során oly módon építi be a tanácsadási folyamatba, hogy a biztosítóktól kapott információkat ügyfelei rendelkezésére bocsátja, és azokra külön szóban is felhívja a figyelmet. Az ügyfelek által kiválasztott termék esetén, az ügyfél által kialakított portfólió elemeknél a szerződéskötés előtt az ügyfél részére átadja a biztosítók által rendelkezésre bocsátott fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos információkat tartalmazó dokumentumokat is.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. jelen tájékoztatás tartalmát annak tükrében teszi közzé, hogy a tájékoztatás kiadásának időpontjában, nem állnak rendelkezésre teljes körűen a Rendelethez kapcsolódó jogszabályok és standardok, valamint nem rendelkezik valós és releváns információkkal arról, hogy a biztosítók egyes befektetési termékei és eszközalapjai milyen hatással vannak a fenntarthatóságra. Ez utóbbi tekintetében kizárólag a biztosítóktól kapott információkra tud hagyatkozni.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotási és szabályozási folyamatokat, valamint a termékgazda biztosítóktól kapott információkat. Változás, vagy a termékgazda biztosítóktól kapott információk alapján a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos folyamatait felülvizsgálja, és tájékoztatásában a változásokat átvezeti, szükségesetén önálló fenntarthatósági stratégiát alakít ki.

Székesfehérvár, 2021. március 11.

Közzétételünket PDF formátumban itt töltheti le

Tájékoztatás a fenntarthatósági kockázatok javadalmazási politikába történő beépítéséről

 

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.; levelezési címe: 8200 Veszprém Szeglethy György utca 4.; adószáma: 11601258-1-07,) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/2088 rendeletének (továbbiakban: Rendelet) megfelelően, mint a Rendelet szerinti pénzügyi közvetítő, jelen tájékoztatás szerint nyújt információt arról hogyan integrálta a fenntarthatósági kockázatokat javadalmazási politikájába, és milyen módon építi be azokat befektetési tanácsaiba a biztosítás alapú befektetési termékek értékesítése során.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. a Rendelet szerinti pénzügyi közvetítői tevékenységét, mint független biztosításközvetítő (alkusz) végzi. E tevékenységének folytatásához megbízásos jogviszonyban alvállalkozókat, (gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók) valamint alkalmazottakat vesz igénybe.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. tevékenységéért jellemzően a vele szerződéses viszonyban álló biztosító társaságoktól kap díjazást (közvetett díjazás) melynek egy részét az alvállalkozók és a munkavállalók részére belső szabályozásának megfelelően továbbad, jutalékot fizet.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. a befektetési termékek értékesítését a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kizárólag tanácsadásos értékesítési tevékenység formájában végzi. A tanácsadásos értékesítési tevékenység azt jelenti, hogy az ügyfél igényeinek, és kockázatvállaló képességének felmérése után, a biztosító társaságok egymással versengő termékeiről elemzést készít, majd ezek alapján az ügyfélnek termék és (amennyiben a termék ilyen lehetőséget tartalmaz) eszközalap javaslatot tesz.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. a tanácsadási folyamat során a Rendelet előírásainak oly módon tesz eleget, hogy az ügyfeleket a biztosítóktól kapott információk alapján tájékoztatja a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatokról. Az ügyfelek figyelmét – amennyiben a biztostó ezt az információt az eszközalappal kapcsolatban rendelkezésre bocsátotta - külön felhívja az általuk választott eszközalapok fenntarthatósággal kapcsolatos esetleges negatív hatásaira.

A Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. ösztönzési rendszere, a biztosításközvetítők teljesítménye mellet nagy hangsúlyt fektet az ügyfelekkel történő hosszútávú kapcsolat kialakítására is. Minden szerződött tanácsadónk és alkalmazottunk kiemelt célja, hogy ügyfeleinkkel hosszútávú kapcsolatot alakítson ki, az értékesített termékek az ügyfél céljainak maximálisan megfeleljenek, és az ügyfelek hosszútávú érdekeit szolgálják.

A független, személyre szabott tanácsadás érdekében, a Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. javadalmazási politikája nem tesz különbséget abban, hogy az ügyfél által választott biztosítás alapú befektetés milyen fenntarthatósági paraméterekkel rendelkezik. Ennek oka, hogy az ügyfelek egyrészt nem minden esetben veszik figyelembe befektetési döntéseiknél ezt a kockázatot, másrészt véleményünk szerint ennek a paraméternek a figyelembevétele olyan összeférhetetlenségi kockázatot hordoz, mely a független és személyre szabott tanácsadást veszélyeztetheti, illetve az ügyféligények felmérését torzízhatja.

Ösztönzési rendszerünk jövőbeni felülvizsgálatakor ismételten megvizsgáljuk, hogy a fenntarthatósági kockázatok integrálása, okozhat-e érdekkonfliktus helyzetet, és amennyiben nem, vagy az érdekkonfliktus kezelésére lehetőséget látunk úgy ezeket javadalmazási politikánkba integráljuk.

Székesfehérvár, 2021. március 11.

Tájékoztatónkat PDF formátumban itt töltheti le.

A növénybiztosításból visszajáró pénzt megkapta?

Ügyfeleink évről-évre díjtámogatott növénybiztosítással csökkentik az időjárás okozta kockázataikat.

Az időjárás okozta kár után a biztosító fizet, a biztosítási díj nagy részét az MVH adja vissza.

Pénztárcabarát megoldás, hogy enyhüljenek a terhei.

Tájékoztató levelünkkel szeretnék felhívni figyelmét, az államilag díjtámogatott mezőgazdasági növénybiztosításra.

4 milliárd forint áll rendelkezésre az idén a mezőgazdasági biztosítások díjtámogatására.

A mezőgazdasági termelők az időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához, támogatást vehetnek igénybe. Támogatásra azok jogosultak, akik az egységes kérelemben bejelentett mezőgazdasági terület vonatkozásában "A", "B" vagy "C" típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek.

A szabályozás értelmében maximum 65%-os díjtámogatásban részesül az a mezőgazdasági termelő, aki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál bejelenti szándékát, és növényeire "A", "B" vagy "C" típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést köt.

A díjtámogatási igényüket az Egységes kérelemben már jelezni kell!

Abban az esetben, ha a kérelemben a megfelelő mező nem kerül kitöltésre, a jogosultság elveszik!

Éppen ezért azt javasoljuk, hogy ha felmerül az esélye a biztosítási díjtámogatás igénylésének, akkor mindenképpen jelöljék azt be az Egységes kérelemben. Tegyék ezt meg még abban az esetben is, ha nem biztosak a biztosítási szerződés megkötésében!
A díjtámogatási igény Egységes kérelemben történő bejelölése ugyanis nem fog jogosulatlan igénylésnek minősülni akkor sem, ha a szerződés megkötésére végül mégsem kerül sor. A bejelölt igény a későbbiek során egy egyszerű módosítási kérelemmel visszavonható.

 1. Biztosítható kockázatok: jég, tűz, vihar, őszi-, téli- és tavaszi fagy, aszály, árvíz, felhőszakadás.
 2. Az adatszolgáltatás során a szerződő személyes adatain túl, MePar blokkazonosító, regisztrációs szám, és adószám szükséges.
 3. Az állami támogatás kiutalásának feltétele a növénybiztosítás éves díjának befizetése a biztosító felé. A befizetett díjról szóló igazolást és a kötvénymásolatot az MVH részére el kell juttatni megadott határideig. Díjhátralékos szerződés esetén nincs támogatás!
 4. A mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához csak abban a naptári évben igényelhető támogatás, amely naptári év termelésére a szerződés vonatkozik.  
 5. Az „A”, „B” és „C” típusú biztosítások esetében a kárküszöb egyes kockázati tényezők esetében eléri és meghaladja a 30%-ot .
 6. A biztosítókkal folytatott egyeztetések alapján május 31-ig rögzített szerződéssel kell rendelkezni.

A magas önerő mértékét a biztosítók egyes kockázati tényezőknél, ún. kiegészítő biztosításokkal tudják kompenzálni. Így védve a termelőket a magas önerő mértékétől.

 1. A mezőgazdasági biztosítási díjak támogatási rendszerét a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás szabályozza részletesen

A biztosítóktól kedvezményeket lehet érvényesíteni (kármentességi, volumen), de a kedvezményeket a biztosítók nem automatikusan adják!

Érdemes az ajánlatok kikérését időben elkezdeni, hogy a megfelelően kidolgozott biztosítások közül lehessen választani.

Alkuszként mi díjmentesen biztosítani tudjuk Önnek, hogy az összes biztosítót megversenyeztetjük és a lehető legkedvezőbb díjat és szolgáltatást alkudjuk ki. Továbbá a biztosítási időszak alatt végig nyomon követjük szerződését, segítünk a támogatáshoz szükséges kötelező és határidős dokumentumok kitöltésében, az esetleges módosításokban, kárügyintézésekben.

Konkrét ajánlatkéréshez töltsék ki a levelünk mellékletét képező növénybiztosítási adatközlőt, és küldjék vissza az adatközlőn elérhető címek egyikére! (Az ajánlatkérés nem jelent kötelezettségvállalást!)

További információkért keressék közvetlenül kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Ajánlatkéréshez, kérjük töltse ki az adatközlő táblázatot és küldje vissza!

Vagy kérjen visszahívást!

 

Petrusné Nagy Orsolya

Nelson Biztosítási Alkusz Zrt.

Tel: 20/222-7929

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

További termékek

Kötött időpontban lejáró biztosítás

A kötött időpontban lejáró biztosítás egy előre meghatározott időpontban, vagy egy előre meghatározott esemény bekövetkeztekor nyújt szolgáltatást. Ilyen események lehetnek a gyermek születés, házasság stb. Általában ha az esemény nem következik be egy bizonyos idő után akkor is szolgáltatást nyújt a biztosító. Sajátossága, hogy az esemény bekövetkeztekor, vagy a szerződés lejáratakor a biztosított életben legyen. Ezekhez a szerződésekhez általában kevés kiegészítő biztosítás kapcsolódik. A leg jellemzőbb ilyen a díjátvállalási kiegészítő biztosítás, amikor a biztosított halála esetén a biztosító a tartam hátralévő részére a díj fizetést átvállalja, és a tartam végén nyújt szolgáltatást a kedvezményezetnek.

Járadék biztosítás

A járadék biztosítás ma Magyarországon talán ez egyik legritkább életbiztosítási szerződést. Általában a járadék biztosítás két szakaszból áll. A felhalmozási (megtakarítási) és a szolgáltatási szakaszból. A felhalmozási szakasz akár egésze rövid is lehet, ilyenkor a biztosító egyösszegű befizetésünkből szolgáltat számunkra járadékot. Létezik olyan járadék biztosítás is, melyben a megtakarítási szakaszban folyamosan fizetjük a biztosítási díjat, majd az így felhalmozott összegből és hozamaiból kapjuk a járadékot. Maga a járadék is több féle lehet, fizetheti a biztosító egy fix tartamra, de akár életünk végéig is.

Élethosszig szóló (how life) biztosítás

Ezek a szerződések általában olyan befektetési egységhez kötött biztosítások, melyek tartama elméletileg életünk végéig szól. Ez nem azt jelenti, hogy a biztosítási díjat életünk végéig fizetnünk kell. A díjfizetés egy a szerződésben meghatározott időpontban véget ér, azonban a szerződés tovább él, így érve el nagyobb hozamot a megtakarításunkon. Általában a díjfizetési időszak végét követően bármikor dönthetünk úgy, hogy megszüntetjük a szerződést. Ilyenkor a biztosító megtakarításunkat a hozamokkal növelve kifizeti részünkre.

Befektetési egységhez kötött biztosítás

A befektetési egységhez kötött életbiztosításokat szinte kizárólag megtakarítási céllal kötjük. Ezeknek a szerződéseknek a biztosítási védelme csekély, céljuk a minél magasabb hozam elérése. A befektetési egységhez kötött biztosításban, mi határozhatjuk meg, hogy a biztosító mibe fektesse a pénzünket. Ez lehet állampapír, vállalati kötvény, részvény, különböző befektetési alapok, de akár nemesfémek is. A biztosító által kínált palettából szabadon állíthatjuk össze saját befektetésünket. Előnye, hogy olyan befektetési formákhoz jutunk hozzá, melyek számunkra elérhetetlenek, és profi alapkezelők gondoskodnak befektetésünkről. Hátránya, hogy befektetéseink kockázatát magunk viseljük. Jó tudni, minél magasabb várható hozamot kínál egy befektetés, kockázat is annál magasabb. A befektetési kockázat mérséklésére több biztosító kínál megoldást. Ezek a megoldások figyelmeztetnek bennünket, ha befektetésünk értéke csökken, azonban a döntést mindig nekünk kell meghozni arról, mit teszünk a pénzünkkel.
A befektetési egységhez kötött életbiztosításnál a biztosító több féle címen költséget is elvon befektetésünkből. Ezeket a költségeket a szerződésben rögzítik. A biztosító minden termékére köteles egy Teljes Költség Mutatót (TKM) számolni. Ez nagyon fontos része a szerződésnek, hiszen ebből tájékozódhatunk arról, hogy milyen nettó hozamot várhatunk befektetésünktől.
A többi életbiztosításhoz hasonlóan a befektetési egységhez kötött biztosításhoz is számos kiegészítő biztosítás kapcsolódhat, azonban ezek díját a biztosító nem fekteti be.

Hasonlóan egy vegyes életbiztosításhoz a befektetési egységhez kötött biztosítás is hosszú távú elkötelezettséget jelent, így szerződéskötés előtt alaposan mérlegeljünk néhány dolgot:

 • Első sorban gondoljuk végi, mekkora az az összeg melyet biztonsággal tudunk félretenni.
 • Mekkora az az időtáv, amiben gondolkodunk. Ha 10 évnél rövidebb időben gondolkodunk nem érdemes pénzünket befektetési egységhez kötött életbiztosításban tartani.
 • Gondoljuk végig mi a fontosabb számunkra. A hozam vagy a biztonság? Ennek megfelelően alakítsuk ki befektetéseinket.
 • Ha nem vagyunk profi befektetők, kérjük a biztosító befektetési kockázat csökkentő szolgáltatást.
 • Vizsgáljuk meg a szerződés TKM értékét! Minél nagyobb ez a szám annál többet von el tőlünk a biztosító.
 • Nézzük meg az egyes befektetések múltbéli hozamát, de ne feledjük a jövőben erre nincs garancia.