Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Társaságunk és szerződött (független biztosításközvetítő) partnereink tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi módokon és elérhetőségeinken teheti meg.

 

Szóban:

Társaságunk székhelyén: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. (csak panasz felvétel)

Fióktelepünkön: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 4

Telefonon: a +368840106 telefonszámon az alábbi időszakokban

hétfőtől - szerdáig 8:00 -16:30

csütörtökön: 8:00 - 20:00

pénteken 8:00- 14:15

Írásban:

Elektronikus úton a panasz@nelsonalkusz.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Faxon a +3688567741 telefonszámra küldött fax üzenetben.

Személyesen vagy postai úton Társaságunk székhelyén: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1 vagy

Társaságunk fióktelepén: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 4 címen.

Amennyiben panaszát formanyomtatványon kívánja benyújtani ezeket a lenti linkekről töltheti le.

Word formátum

PDF formátum

Panaszát a fenti elérhetőségeink bármelyikén meghatalmazott útján is benyújthatja. Az ehhez szükséges meghatalmazás mintát Word formátumban innen, pdf formátumban pedig innen töltheti le. 

 

Panaszai kivizsgálásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk

Amennyiben ön úgy dönt, hogy panasszal kíván élni kérjük minél pontosabban jelölje meg azokat a tényeket melyre panaszát alapozza. Lehetőség szerint bejelentéséhez minden olyan dokumentumot, bizonylatot, iratot, egyéb információt mellékeljen melyek álláspontját alátámasztják, illetve a panasz kivizsgálását elősegítik. Panaszában pontosan jelölje meg azt is, milyen jogorvoslati igényeket támaszt társaságunkkal szemben.

Amennyiben a panasz kivizsgálása és megválaszolása során az elektronikus kommunikációt részesíti előnyben, az ügyintézés meggyorsítása érdekében kérjük, a panasz benyújtása során erről is nyilatkozzon. Ebben az esetben Társaságunk a nyilatkozatban megadott e-mail címére küldött levélben kéri az esetleges további dokumentumokat és a kivizsgálás eredményéről is ezen az e-mail címen tájékoztatja Önt.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben panaszát elektronikus úton (e-mailben) nyújtja be – egyéb nyilatkozat hiányában – Társaságunk azt elektronikus úton válaszolja meg.

A bejelentés kézhezvétele után a Nelson Biztosítási Alkusz a kivizsgálást azonnal megkezdi. A kivizsgálás eredményéről az Ön által választottaknak megfelelően írásban postai úton vagy elektronikus levélben a lehető leggyorsabban, de maximum 30 napon belül tájékoztatja Önt. Tájékoztatónk tartalmazni fogja panaszával kapcsolatos részletesen indokolt álláspontunkat és az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedéseket.

Személyesen szóban megtett panasz esetén amennyiben Társaságunk a panaszban foglalt kifogásait azonnal orvosolta nem áll fenn írásos válaszadási kötelezettségünk.

Tájékoztatjuk, hogy panaszokat a beérkezés sorrendjében vizsgáljuk ki.

Panaszkezelési szabályzatunk ezen a linken érhető el.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónkat itt tekintheti meg.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben írásbeli tájékoztatásunk és a megtett intézkedések nem vagy nem teljesen felelnek meg az ön elvárásainak további jogorvoslati lehetőséggel élhet. A jogorvoslati lehetőségekről, és az eljáró hatóságok, vagy békéltető testületek pontos elérhetőségeit a panasz kivizsgálása során küldött tájékoztató minden esetben tartalmazza.

Felügyeleti szervünk:

Magyar Nemzeti Bank

Cím:                      1013 Budapest Krisztina krt. 39

Postacím:            1534 Budapest BKKP Pf. 777

E-mail:                  ugyfelszolgalat@mnb.hu

Ügyfélszolgálat telefon:                +3680203776

Felügyeleti szervünk felé beadványait személyesen, postai úton, ügyfélkapun keresztül és a megyeszékhelyeken működő kormányablakon keresztül küldheti meg. A beadványokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást ezen a linken talál Pénzügyi panasz (mnb.hu)

A biztosító társaságok tevékenységét érintő panaszok benyújtásában is segítséget nyújtunk ügyfeleinknek. Az általunk közvetített és a biztosítók tevékenységével kapcsolatos beadványokat haladéktalanul továbbítjuk az illetékes biztosító részére. Ügyfeleinknek lehetősége van ugyan akkor beadványaikat közvetlenül az adott pénzügyi szolgáltatóhoz is eljuttatni. Társaságunkkal szerződésben álló pénzügyi szolgáltatók elérhetőségeit megtalálja.

ITT 

 

Az alkusz a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján belső visszaélés – bejelentési rendszer tájékoztatóval rendelkezik (link) és az abban rögzített eljárás szerint visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet a www.visszaelesforrodrot.hu oldalon.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban, az alábbi módokon teheti meg:

- weboldalon: www.visszaelesforrodrot.hu

- postai úton: 1112 Budapest, Rákó utca 38. 1. em. 4. ajtó

- telefonon:  +3620539-0236

- e-mailen:  bejelentes@visszaelesforrodrot.hu

Visszaélés bejelentő rendszerrel kapcsolatos szabályzatunkat ITT tekintheti meg.

 

Nelson Biztosítási Alkusz Zrt.

+36 88 401 061

+36 88 567 741

nelsonvp@nelsonalkusz.hu

8200 Veszprém, Szeglethy u. 4.